Transformacja cyfrowa to jedno z największych wyzwań przed jakimi stoją obecnie organizacje. Jednak przestała być już ona tylko wyborem, a stała się wręcz biznesowym ultimatum. Nie ma przed nią odwrotu – w myśl zasady „cyfryzuj albo zgiń”.

Transformacja cyfrowa daje nie tylko możliwość przetrwania organizacjom. Umożliwia także rozwój i budowanie pewności w zmiennych czasach.

Fundacja Digital Poland wydała raport na ten temat, opracowany przez ekspertów PwC Polska –  „13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”. Przyjrzyjmy się jego najciekawszym tezom.

Customer experience (CX) i Employee experience (EX)

W całym procesie cyfryzacji najważniejszy jest – wiadomo – klient. Potrzeby klientów nie ulegają rewolucyjnym zmianom, ale zmieniają się sposoby zaspokajania tych potrzeb. Transformacja wymaga wprowadzenia zmian w kulturze biznesowej, modelu operacyjnym i produktach oferowanych klientom.

Organizacja chce działać sprawniej, efektywniej i szybciej. Wszystko by zapewnić swoim klientom lepsze doświadczenia. Okazuje się, że istnieje niezbędny warunek, aby dostarczać świetne doświadczenia swoim klientom (customer experience, CX).

Jest to dbałość o doświadczenia swoich pracowników (employee experience, EX). A to oznacza, że również pracownicy są w procesie cyfryzacji najważniejsi.

Transformacja cyfrowa wymaga od pracowników nie tylko pozyskania przez nich nowych kompetencji. Potrzebna jest także otwartość na zmiany, naukę i współpracę oraz elastyczność w działaniu.

Transformacją jest również samo przekonanie pracowników. Zmiana ich mentalności, podejścia i utrwalonych sposobów działania.

Dlatego warunkiem sukcesu organizacji staje się podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników. Zapobiegnie to wykluczeniu cyfrowemu i zapewni nowe umiejętności na zmieniającym się rynku pracy.

Strategia transformacji cyfrowej dla całej organizacji

Fundamentem udanej transformacji jest strategia. Dzięki niej organizacja dobierze właściwe technologie. Nie te najnowsze, czy najbardziej popularne. Lecz te, które odpowiadają ich potrzebom biznesowym.

Strategia biznesowa musi działać jak latarnia morska. Ma wskazywać właściwy kierunek. Pozwoli ocenić, co jest must-have, a co tylko nice-to-have.

Organizacje mogą działać tradycyjnymi sposobami i usprawniać je za pomocą cyfrowych rozwiązań. Ale mogą też wdrażać zupełnie nowe modele biznesowe. Tworzyć cyfrowe produkty czy usługi w całkowicie nowatorski sposób.

Transformacja cyfrowa dotyka całej organizacji, a nie jedynie wybranego obszaru. To podróż z wieloma połączonymi ze sobą celami pośrednimi.

To droga ku wszechobecnej optymalizacji procesów. Do budowania struktury biznesowej za pomocą odpowiednich mostów. Między np. front-endem, a back-office, czy pomiędzy ludźmi a technologią.

Dane i cyberbezpieczeństwo

Zwiększa się ilość zdigitalizowanych danych. Dane są wszędzie i wszystko jest danymi. Dane stały się jednym z najcenniejszych aktywów. Liczy się ich efektywne pozyskiwanie, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie. Rzecz niezbędna w walce o uwagę i portfele klientów.

Organizacje dostają zupełnie nowe źródła i rodzaje danych. Mogą opomiarować nie tylko działania wewnętrzne, ale także zachowania swoich klientów. A potem mogą analizować je w niemal dowolnych konfiguracjach.

W rezultacie pojawia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w dużo szerszym zakresie. Należy uwzględnić zarządzanie danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne, by konsumenci chcieli korzystać ze zdobyczy nowych technologii. Cyberbezpieczeństwo staje się zatem kluczowym obszarem dotyczącym każdej sfery działalności przedsiębiorstwa.

Zmiany, zmiany, zmiany… i ludzie!

Największą siłą napędową transformacji cyfrowej są ludzie i kultura organizacyjna. Kultura, która wspiera twórcze myślenie i współpracę. Kultura, która wpływa na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników za projekty i zadania.

Transformacja cyfrowa to zmiana sposobu myślenia i działania nie tylko w obszarze technologii, ale w odniesieniu do całego biznesu. A u podstaw prawdziwej zmiany znajduje się zawsze człowiek. Jego wola i zdolność do samotransformacji.

Nie wystarczy ludzi wyposażyć w technologie. Muszą być przygotowani do korzystania z nich i być gotowi na zmianę swoich przyzwyczajeń, modelu pracy czy nauki. W przeciwnym razie nie będą chcieli/mogli wykorzystać cyfrowych możliwości robienia czegoś prościej, szybciej czy taniej.

Dlatego w czasie transformacji cyfrowej bardzo dużo uwagi należy poświęcić ludziom. Wyjaśnić dokładnie cel zmian, odpowiedzieć na pojawiające się obawy, budować nowe kompetencje. Tylko wtedy możemy liczyć na sukces i trwałe efekty.