IFAC (Międzynarodowa Federacja Księgowych) wraz z ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych) opublikowały raport „Pokolenie Z oraz przyszłość rachunkowości”. Oto jak raport przedstawia pokolenie Z w księgowości.

Księgowy w nowej roli

Księgowi z pokolenia Z widzą pełną transformację roli zawodu księgowego. To jest kluczowy wniosek z całego raportu.

Oznacza to, że księgowi będą pełnić przede wszystkim role zaufanych doradców biznesowych. Będą stać na straży zrównoważonego zarządzania i rozwoju firm. Staną się ekspertami w temacie danych i technologii.

Jak wykorzystać potencjał pokolenia Z w księgowości?

Pokolenie Z to pokolenie urodzonych po 1995 roku, wkraczające właśnie na rynek pracy. To ludzie dorastający w świecie nowoczesnych technologii. Dla nich cyfrowy świat istnieje od zawsze.

Oto cechy tego pokolenia, jego potencjał oraz wskazówki dla pracodawców, jak go wykorzystać:

Mają cyfrową biegłość. Pokolenie Z jest wychowane na mediach cyfrowych i społecznościowych. Może zachęcić resztę firmy do korzystania z cyfrowych technologii.

Korzystają z kanałów społecznościowych. Obecność firmy w mediach społecznościowych to nowy sposób na prezentowanie swojej marki. Daje także możliwość budowania zainteresowania firmą.

Mają naturalny talent przedsiębiorczy. Warto tworzyć kulturę, w której mogą wykorzystać przedsiębiorcze myślenie i zdolności.

Doceniają współpracę. Warto stwarzać możliwości współpracy przy projektach angażujących różne funkcje, dyscypliny i pokolenia.

Inaczej podchodzą do uczenia się. Wykorzystują technologię, którą mają pod ręką, aby uzyskać szybki dostęp do informacji i wiedzy. Musi być krótko i wizualnie.

Liczy się wynagradzanie za wyniki. Nieistotne są godziny spędzone na realizacji zadania. Pokolenie Z nie myśli w kategoriach „od 9-ej do 17-ej”.

Mają potrzebę zmieniania świata. Chcą rozumieć, jaki mają wkład w wizję przedsiębiorstwa. Warto połączyć cele organizacji z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.

Martwią się o przyszłość. Wybierają organizacje, które oferują równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Możliwości kariery pokolenia Z w księgowości

W jakich zatem obszarach będzie szukało swojego miejsca pokolenie Z w księgowości? Gdzie znajdą szanse na rozwój atrakcyjnych ścieżek kariery, gdy już technologia zatrze podział miedzy pracą ludzi i maszyn?

Oto kilka z takich możliwości:

CYFROWY GRACZ

W księgowości pojawia się coraz więcej stanowisk zorientowanych na technologię. Tam członkowie pokolenia Z mogą wykorzystać swoje „cyfrowe umiejętności” do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Stosowanie technologii pozwoli przeprojektować procesy i zwiększy możliwości analizy. A wszystko to wpłynie na wzrost efektywności biznesowej.

NAWIGATOR DANYCH

Kluczowym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej staje się pozyskiwanie wartościowych informacji. A później mądre ich wykorzystywanie. Źródła danych rozrastają się. Dlatego stwarza to wykładnicze możliwości uzyskiwania pogłębionych i szybszych analiz. A to wspiera podejmowanie decyzji, formułowanie konkurencyjnych strategii i zarządzanie ryzykiem.

• TRANSFORMATOR BIZNESU

Dzięki narzędziom i technologiom, które wspierają zmiany biznesowe, rośnie obszar możliwości w całym zawodzie. Pracownicy z pokolenia Z mogą pełnić nowe role wewnątrz organizacji, ale także role zewnętrzne. Na przykład, świadcząc usługi konsultingowe i doradcze.

• PIONIER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przed księgowymi stają coraz większe szanse na pracę w obszarze zarządzania wynikami w organizacji. Służyć to będzie tworzeniu długoterminowej wartości firmy. Odpowiedzialność za rozliczanie firmy nie ograniczy się już tylko do sporządzania bilansu. Dlatego liczyć się będzie wsparcie w realizacji planów, których zrównoważone firmy potrzebują w dłuższej perspektywie.

Technologia jako game changer

Pokolenie Z w księgowości widzi technologię jako prawdziwy game changer, który zmieni podstawowe role w zawodzie. Umożliwi to także księgowym tworzenie zupełnie nowej wartości. Technologia wywoła ponowny podział obowiązków. Procesy i czynności zostaną przeprojektowane, aby optymalnie zintegrować pracę ludzi z nowymi możliwościami cyfrowymi.

Natomiast podstawowe cechy rachunkowości przetrwają. Finanse są uniwersalnym językiem biznesu. Jednak firmy, które nie nadążą z wdrażaniem technologii znajdą się pod presją. Będą musiały przyśpieszyć kroku na cyfrowej drodze. W przeciwnym razie, wchodzące na rynek pracy młode talenty po prostu ich nie wybiorą.