W miarę jak twój biznes rośnie, staje się coraz bardziej złożony, prosta księgowość już nie wystarcza. Zaczynasz potrzebować wsparcia operacyjnego w zakresie finansów. Czy kontroler finansowy na godziny to dobre rozwiązanie dla twojej firmy?

Twoja firma dopiero się rozwija i często nie masz jeszcze wystarczających zasobów, aby zatrudnić osobę na etat, która zadba o firmowe finanse. A przecież funkcja finansowa w MŚP byłaby wsparciem dla twojej firmy, podnosiła jej wartość i konkurencyjność.

Twoja firma może potrzebować zatrudnić kontrolera finansowego. Strategicznego lidera finansowego, który pokieruje obszarem finansowo-księgowym. W tym wpisie przeanalizujemy rolę kontrolera finansowego w firmie oraz cechy, jakie wyróżniają najlepszych w tym zawodzie.

Kim jest kontroler finansowy?

Kontroler finansowy jest menedżerem finansowym wysokiego szczebla. Ma strategiczne spojrzenie na sytuację finansową firmy. Patrzy na biznes z myślą o przyszłości, budując budżety i prognozy.

Kontroler finansowy jest ekspertem w języku liczb. Rozumie, jak interpretować dane, aby tworzyć dokładne raporty finansowe i budżety. Potrafi zidentyfikować możliwości rozwoju lub wewnętrzne słabości, którymi należy się zająć.

Rola kontrolera finansowego, czyli co robi kontroler finansowy w firmie?

Oto najważniejsze obszary odpowiedzialności kontrolera finansowego w firmie:

  1. Nadzór nad księgowością

Kontroler finansowy odpowiada za finanse operacyjne, dlatego musi zrozumieć biznes i jego potrzeby. Wtedy będzie mógł zaprojektować procesy finansowe, aby zapewnić odpowiednią szczegółowość informacji, bezpieczeństwo procedur, dokładność księgowości i rzetelność danych finansowych. Poszuka możliwości usprawnień operacji księgowych przez ich automatyzację. Wprowadzi standardy i harmonizację procesów.

  1. Raportowanie wyników finansowych

Kontroler finansowy przygotuje raporty finansowe do monitorowania bieżących i przeszłych danych finansowych. Stworzy główne wskaźniki napędzające twoją firmę – KPIs (Key Performance Indicators). Dzięki nim zrozumiesz, na czym stoi twoja firma i dokąd zmierza.

  1. Analiza wyników finansowych

Kontroler finansowy zajmie się kontrolą i optymalizacją kosztów. Wykryje trendy w kosztach, co pozwoli naprawić problemy, zanim staną się realnym zagrożeniem dla biznesu. Zidentyfikuje obszary, w których możesz obniżyć koszty i zaoszczędzić pieniądze. Przeprowadzi analizę nie tylko na poziomie całej firmy, ale także na określonych centrach zysku i kosztów. Dzięki temu zobaczysz, jak radzą sobie twoje zespoły, które projekty są najbardziej dochodowe, którzy klienci zarabiają najwięcej.

  1. Budżetowanie i prognozowanie

Kontroler finansowy odgrywa aktywną rolę w prognozowaniu i opracowywaniu strategii dotyczącej przyszłości firmy. Stworzy realistyczny plan finansowy, który pozwoli monitorować postępy i osiągać założone cele. Dzięki przygotowanym prognozom finansowym będziesz mógł podejmować możliwie najkorzystniejsze decyzje biznesowe.

  1. Analiza cash flow

Kontroler finansowy przeanalizuje cash flow twojej firmy, przygotuje informację o przewidywanej płynności finansowej. Dzięki temu łatwiej określisz kiedy będziesz mógł zainwestować w rozwój swojego biznesu, a kiedy potrzebujesz ograniczyć wydatki.

  1. Edukacja finansowa

Kontroler finansowy będzie regularnie omawiał wyniki finansowe, co pozwoli zrozumieć sytuację finansową firmy. Ta wiedza przełoży się na lepsze decyzje i koncentrację na działaniach, które pomogą odnieść sukces. Zrozumienie finansowej strony biznesu, czyli znajomość liczb, jest kluczowym elementem sukcesu. Bo jeśli pracownicy w firmie nie rozumieją tych liczb, to nie mogą pracować nad ich poprawą!

Kompetencje kontrolera finansowego, czyli cechy dobrego kontrolera finansowego

Aby być dobrym kontrolerem finansowym, potrzebujesz solidnych umiejętności księgowych, doskonalonych przez lata doświadczenia w branży. Potrzebujesz także silnego przywództwa i zdolności interpersonalnych. Poniżej przyjrzymy się jakie są niezbędne kompetencje kontrolera finansowego:

Ma wpływ na strategię finansową firmy, dlatego potrzebuje dużych umiejętności analitycznych. Dzięki temu analizuje i interpretuje dane liczbowe. A później wyciąga z nich wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie.

Zwraca szczególną uwagę na wszelkie nieścisłości i rozbieżności. Wynika to z tego, że ponosi ostateczną odpowiedzialność za funkcje finansowo-księgowe.

Wie jak wyjaśniać złożone informacje finansowe osobom nieposiadającym wiedzy finansowej. Rozumie, że najlepsze dane niewiele znaczą, jeśli nie potrafi wyrazić swoich wniosków. Wykorzystuje umiejętności komunikacyjne do kierowania i motywowania innych.

Współpracuje z różnymi działami w firmie. Umiejętności organizacyjne pomogą mu efektywnie zbierać dane z różnych źródeł, rozumieć całość procesu obiegu informacji w firmie.

Potrafi trzymać się napiętych terminów. Doskonale czuje cykle raportowania finansowego: tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny.

Poprzez ciągłe doskonalenie szuka możliwości poprawy wydajności i efektywności procesów. Chętnie korzysta z automatyzacji, wprowadza standardy i harmonizację zadań.

Kontroler finansowy w firmie MŚP

Firmy z sektora MŚP nie potrzebują całego etatu kontrolera finansowego. Jeśli masz małą, rozwijającą się firmę możesz skorzystać z pomocy zewnętrznego kontrolera finansowego w formie usługi. Zatrudnij kontrolera finansowego na godziny!

Skontaktuj się z nami, a wybierzemy usługę dostosowaną do potrzeb twojej firmy.