Opublikowano Dodaj komentarz

SZTUCZNA INTELIGENCJA w świecie księgowości

AI pojęcia

Sztuczna inteligencja (AI) to technologiczny temat roku 2023. Wkroczyła także w świat księgowości. Poniżej słowniczek podstawowych pojęć związanych z AI 👇

🤖🧠 Artificial intelligence (AI)

Sztuczna inteligencja – zdolność oprogramowania do wykonywania zadań z zastosowaniem inteligencji. Temat nie jest nowy, istnieje już od kilku dekad. Zmienia się wraz z ulepszaniem technologii. Pewnie korzystasz już z AI w narzędziach, których używasz na co dzień.

🤖🧠 Machine learning (ML)

Uczenie maszynowe – technika, która wykorzystuje dane do „uczenia” komputera, jak ma wykonywać zadania. Modele przetwarzają wiele przykładów zadań do wykonania, aby wyodrębnić związek między danymi wejściowymi zadania, a oczekiwanym wynikiem.

🤖🧠 Generative AI

Generatywna sztuczna inteligencja – rodzaj AI, który skupia się na tworzeniu treści (np. tekst, obraz, dźwięk) na podstawie istniejącego zestawu treści. Uczy się złożonych relacji zawartych w treści (np. słowo po słowie, kolor po kolorze) i wykorzystuje te informacje do generowania nowej treści.

🤖🧠 Predictive AI

Predykcyjna sztuczna inteligencja – rodzaj AI, który uczy się wzorców między dwoma zestawami powiązanych danych (np. przeszłe i obecne transakcje). Wykonuje zadania, w których dostępny jest tylko jeden z tych zestawów (np. obecne transakcje), a trzeba przewidzieć drugi (np. przyszłe transakcje).

🤖🧠 Large language model (LLM)

Duży model językowy – rodzaj generatywnego modelu AI. Został nauczony generować treści pisane, które trudno odróżnić od treści pisanych przez człowieka. Modele językowe nie są nowe, ale ostatnio bardzo się rozrosły (stąd large) np. ChatGPT, Bard.

link do artykuły na platformie LinkedIn

Opublikowano Dodaj komentarz

CASE STUDY Optymalizacja procesów księgowych

Z tego studium przypadku dowiesz się krok po krok, jak wygląda realizacja zleconego nam zadania. A zadanie przed nami postawione to optymalizacja procesów księgowych w Wałeckim Centrum Kultury.

W pierwszym kroku ustaliliśmy, jakie mamy przed sobą wyzwanie.

WYZWANIE

Zidentyfikowaliśmy tutaj 3 obszary:

 1. Papierowy obieg dokumentów, czyli fizyczne przemieszczanie się dokumentów w instytucji
 2. Procesy księgowe wykonywane manualnie, czyli ręczne księgowanie każdego dokumentu oraz ręczne wprowadzanie danych do przelewów bankowych
 3. Praca na stanowisku księgowego możliwa jedynie w wersji stacjonarnej, na miejscu w instytucji (w planie było wprowadzenie chmurowej wersji programu księgowego)

W kolejnym kroku ustaliliśmy cele projektu.

CELE

Cele oczywiście powiązaliśmy z powyższymi wyzwaniami i zamknęliśmy je w 2 punktach:

 1. Wzrost wydajności procesów księgowych – w odpowiedzi na wyzwania nr 1-2
 2. Zwiększenie elastyczności pracy na stanowisku księgowego, czyli umożliwienie pracy zdalnej, możliwość delegowania podprocesów (poszczególnych zadań operacyjnych) – w odpowiedzi na wyzwanie nr 3

Następnie rozpoczęliśmy działania, które miały doprowadzić do realizacji postawionych celów.

DZIAŁANIA

Nasze działania prowadziliśmy w kilku kluczowych obszarach.

I. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

Dla dokumentów zakupu wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów, co oznacza, że wszystkie kolejne czynności odbywały się w systemie online SaldeoSMART. Zaczynając od rejestracji dokumentu, poprzez kontrolę formalno-rachunkowa, opis merytoryczny i przypisanie ustawień księgowych, a na akceptacji do płatności i archiwizacji kończąc.

Dla dokumentów sprzedaży rozpoczęliśmy wystawianie ich w aplikacji online, co umożliwiło wysyłkę elektroniczną do odbiorców (zamiast tradycyjnej pocztą) oraz ułatwiło kontrolę płatności (wysyłanie powiadomień o zaległościach via email).

II. Zautomatyzowanie procesów księgowych

Automatyczne generowanie informacji do przelewów bankowych, poprzez eksport danych z aplikacji SaldeoSMART do bankowości elektronicznej.

Automatyczne odczytywanie danych z faktur poprzez funkcję OCR. Dzięki temu kluczowe informacje z faktury, dotyczące numeru, dat, kwot, terminu płatności, danych kontrahenta system automatycznie odczytuje z dokumentu i wstawia w odpowiednie pola w aplikacji.

Automatyczne wysyłanie danych z dokumentów zakupu i sprzedaży do systemu księgowego, poprzez eksport danych z aplikacji SaldeoSMART. Dzięki temu wszystkie dane przenoszą się 1:1 i nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Automatyczne wykonywanie księgowań w systemie księgowym poprzez ustawienie i zastosowanie schematów księgowych. Dzięki temu księgowanie wyciągu bankowego, raportu kasowego, dokumentów zakupu i sprzedaży, listy płac dzieje się za jednym kliknięciem.

III. Stworzenie instrukcji roboczych

Przygotowaliśmy proste i czytelne instrukcje robocze dla procesów księgowych, które zawierają poszczególne kroki, czynności do wykonania w ramach procesu. Powstała checklista – lista kluczowych zadań, wraz z terminami, do wykonania na stanowisku księgowego.

Optymalizacja procesów księgowych doprowadziła nas do osiągnięcia poniższych rezultatów.

REZULTATY

Dzięki podjętym działaniom otrzymaliśmy efekty, które spełniły zakładane cele zwiększenia wydajności procesów księgowych i elastyczności pracy:

 1. Szybką wymianę dokumentów, łatwy dostęp online, błyskawiczne wyszukiwanie. Zwiększyło się także bezpieczeństwo dokumentów, które przestały się gubić.
 2. Znaczne przyspieszenie procesów księgowych. Dzięki temu uwolniliśmy czas i można go poświęcić np. na przygotowanie dodatkowych informacji na potrzeby organizatora instytucji.
 3. Zwiększenie dokładności księgowań i minimalizacja ryzyka błędów, które powoduje ręczne wprowadzanie danych. Stworzone instrukcje uwzględniają wszystkie wymagane kroki w procesach, a to zapewnia, że żaden z nich nie będzie pominięty.
 4. Zwiększenie elastyczności pracy na stanowisku księgowego. Dzięki temu instytucja otrzymała możliwość wykonywania wszystkich procesów w wersji zdalnej. Do tego z łatwością można delegować aktywności i przekazywać wiedzę, z jednoczesnym zapewnieniem wymaganego standardu pracy.

Na koniec opinia klienta, dyrektora Wałeckiego Centrum Kultury.

OPINIA KLIENTA

Optymalizacja procesów księgowych w twojej firmie

Chcesz wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów i dzięki temu poprawić wydajność procesów księgowych? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci skutecznie to wdrożyć.

Opublikowano Dodaj komentarz

Kontroler finansowy na godziny, czy twoja firma go potrzebuje?

W miarę jak twój biznes rośnie, staje się coraz bardziej złożony, prosta księgowość już nie wystarcza. Zaczynasz potrzebować wsparcia operacyjnego w zakresie finansów. Czy kontroler finansowy na godziny to dobre rozwiązanie dla twojej firmy?

Twoja firma dopiero się rozwija i często nie masz jeszcze wystarczających zasobów, aby zatrudnić osobę na etat, która zadba o firmowe finanse. A przecież funkcja finansowa w MŚP byłaby wsparciem dla twojej firmy, podnosiła jej wartość i konkurencyjność.

Twoja firma może potrzebować zatrudnić kontrolera finansowego. Strategicznego lidera finansowego, który pokieruje obszarem finansowo-księgowym. W tym wpisie przeanalizujemy rolę kontrolera finansowego w firmie oraz cechy, jakie wyróżniają najlepszych w tym zawodzie.

Kim jest kontroler finansowy?

Kontroler finansowy jest menedżerem finansowym wysokiego szczebla. Ma strategiczne spojrzenie na sytuację finansową firmy. Patrzy na biznes z myślą o przyszłości, budując budżety i prognozy.

Kontroler finansowy jest ekspertem w języku liczb. Rozumie, jak interpretować dane, aby tworzyć dokładne raporty finansowe i budżety. Potrafi zidentyfikować możliwości rozwoju lub wewnętrzne słabości, którymi należy się zająć.

Rola kontrolera finansowego, czyli co robi kontroler finansowy w firmie?

Oto najważniejsze obszary odpowiedzialności kontrolera finansowego w firmie:

 1. Nadzór nad księgowością

Kontroler finansowy odpowiada za finanse operacyjne, dlatego musi zrozumieć biznes i jego potrzeby. Wtedy będzie mógł zaprojektować procesy finansowe, aby zapewnić odpowiednią szczegółowość informacji, bezpieczeństwo procedur, dokładność księgowości i rzetelność danych finansowych. Poszuka możliwości usprawnień operacji księgowych przez ich automatyzację. Wprowadzi standardy i harmonizację procesów.

 1. Raportowanie wyników finansowych

Kontroler finansowy przygotuje raporty finansowe do monitorowania bieżących i przeszłych danych finansowych. Stworzy główne wskaźniki napędzające twoją firmę – KPIs (Key Performance Indicators). Dzięki nim zrozumiesz, na czym stoi twoja firma i dokąd zmierza.

 1. Analiza wyników finansowych

Kontroler finansowy zajmie się kontrolą i optymalizacją kosztów. Wykryje trendy w kosztach, co pozwoli naprawić problemy, zanim staną się realnym zagrożeniem dla biznesu. Zidentyfikuje obszary, w których możesz obniżyć koszty i zaoszczędzić pieniądze. Przeprowadzi analizę nie tylko na poziomie całej firmy, ale także na określonych centrach zysku i kosztów. Dzięki temu zobaczysz, jak radzą sobie twoje zespoły, które projekty są najbardziej dochodowe, którzy klienci zarabiają najwięcej.

 1. Budżetowanie i prognozowanie

Kontroler finansowy odgrywa aktywną rolę w prognozowaniu i opracowywaniu strategii dotyczącej przyszłości firmy. Stworzy realistyczny plan finansowy, który pozwoli monitorować postępy i osiągać założone cele. Dzięki przygotowanym prognozom finansowym będziesz mógł podejmować możliwie najkorzystniejsze decyzje biznesowe.

 1. Analiza cash flow

Kontroler finansowy przeanalizuje cash flow twojej firmy, przygotuje informację o przewidywanej płynności finansowej. Dzięki temu łatwiej określisz kiedy będziesz mógł zainwestować w rozwój swojego biznesu, a kiedy potrzebujesz ograniczyć wydatki.

 1. Edukacja finansowa

Kontroler finansowy będzie regularnie omawiał wyniki finansowe, co pozwoli zrozumieć sytuację finansową firmy. Ta wiedza przełoży się na lepsze decyzje i koncentrację na działaniach, które pomogą odnieść sukces. Zrozumienie finansowej strony biznesu, czyli znajomość liczb, jest kluczowym elementem sukcesu. Bo jeśli pracownicy w firmie nie rozumieją tych liczb, to nie mogą pracować nad ich poprawą!

Kompetencje kontrolera finansowego, czyli cechy dobrego kontrolera finansowego

Aby być dobrym kontrolerem finansowym, potrzebujesz solidnych umiejętności księgowych, doskonalonych przez lata doświadczenia w branży. Potrzebujesz także silnego przywództwa i zdolności interpersonalnych. Poniżej przyjrzymy się jakie są niezbędne kompetencje kontrolera finansowego:

 • Ma umiejętności analityczne

Ma wpływ na strategię finansową firmy, dlatego potrzebuje dużych umiejętności analitycznych. Dzięki temu analizuje i interpretuje dane liczbowe. A później wyciąga z nich wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie.

 • Dba o szczegóły

Zwraca szczególną uwagę na wszelkie nieścisłości i rozbieżności. Wynika to z tego, że ponosi ostateczną odpowiedzialność za funkcje finansowo-księgowe.

 • Ma umiejętności komunikacyjne

Wie jak wyjaśniać złożone informacje finansowe osobom nieposiadającym wiedzy finansowej. Rozumie, że najlepsze dane niewiele znaczą, jeśli nie potrafi wyrazić swoich wniosków. Wykorzystuje umiejętności komunikacyjne do kierowania i motywowania innych.

 • Ma umiejętności organizacyjne

Współpracuje z różnymi działami w firmie. Umiejętności organizacyjne pomogą mu efektywnie zbierać dane z różnych źródeł, rozumieć całość procesu obiegu informacji w firmie.

 • Potrafi pracować pod presją czasu

Potrafi trzymać się napiętych terminów. Doskonale czuje cykle raportowania finansowego: tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny.

 • Myśli krytycznie i oferuje innowacyjne rozwiązania

Poprzez ciągłe doskonalenie szuka możliwości poprawy wydajności i efektywności procesów. Chętnie korzysta z automatyzacji, wprowadza standardy i harmonizację zadań.

Kontroler finansowy w firmie MŚP

Firmy z sektora MŚP nie potrzebują całego etatu kontrolera finansowego. Jeśli masz małą, rozwijającą się firmę możesz skorzystać z pomocy zewnętrznego kontrolera finansowego w formie usługi. Zatrudnij kontrolera finansowego na godziny!

Skontaktuj się z nami, a wybierzemy usługę dostosowaną do potrzeb twojej firmy.

Opublikowano Dodaj komentarz

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Każda firma zarządza ogromnymi ilościami dokumentów. Zarządzanie dokumentami może być wyzwaniem, szczególnie gdy mamy do czynienia z wieloma fakturami, rachunkami, umowami i sprawozdaniami. Elektroniczny obieg dokumentów zdecydowanie to usprawnia.

Tradycyjny, papierowy obieg dokumentów może prowadzić do opóźnień i błędów. Każdy dokument musi być drukowany, uzupełniany i fizycznie przekazywany do różnych osób w firmie.

Dodatkowo, konieczne są osobiste spotkania i dodatkowa korespondencja mailowa czy telefoniczna, co może sprawić, że cały proces staje się żmudny i czasochłonny. Komunikacyjne problemy oraz ryzyko zagubienia dokumentów stają się realnymi obawami.

Nie mówiąc już o przechowywaniu całej dokumentacji. Rosną stosy dokumentów na biurkach, puchną segregatory, coraz więcej miejsca zajmują kolejne szafy na dokumenty.

Co to jest elektroniczny obieg dokumentów?

Odpowiedzią na te problemy jest elektroniczny obieg dokumentów. To skuteczne narzędzie do usprawnienia procesu zarządzania dokumentami w firmie. Ten system digitalizuje cały proces, począwszy od rejestracji dokumentu, poprzez jego opisanie i akceptację, aż po archiwizację.

W praktyce oznacza to zamianę tradycyjnych, często drukowanych dokumentów na ich elektroniczne odpowiedniki. Obieg dokumentów staje się dostępny przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiający pracę zdalnie i w chmurze.

Dokumenty można eksportować i przesyłać w czasie rzeczywistym. To znacznie bardziej wydajne rozwiązanie niż tradycyjny papierowy obieg dokumentów.

W przypadku elektronicznego obiegu dokumentów, dokumenty przemieszczają się między pracownikami w formie elektronicznej, zgodnie z precyzyjnie określonymi procedurami. Każdy dokument jest przypisywany do konkretnych osób i przekazywany od jednego uczestnika procesu do drugiego w określonym porządku.

Aby to osiągnąć, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, które umożliwia zarządzanie dokumentacją oraz obsługę mechanizmu workflow.

Czy elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny?

W ramach systemu obiegu dokumentów w firmie przetwarza się wiele istotnych, a często także poufnych informacji. Dlatego kluczowym aspektem jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów spowoduje wzrost bezpieczeństwa dokumentów firmy, a także da pełną kontrolę nad dostępami do nich. Oto 3 kluczowe punkty dotyczące bezpieczeństwa elektronicznego obiegu dokumentów:

1. Mniejsze ryzyko utraty, zniszczenia dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów redukuje ryzyko utraty lub zniszczenia dokumentów. Elektroniczne dokumenty oferują znacznie lepsze zabezpieczenia niż tradycyjne dokumenty papierowe.

Papierowa dokumentacja, używana od lat, jest bardziej podatna na uszkodzenia lub zgubienie. Szczególnie w trakcie przesyłania między różnymi działami firmy lub do klienta.

W przypadku e-dokumentów, są one skutecznie zabezpieczone przed zagubieniem i zniszczeniem. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu, a po wysłaniu docierają do odbiorcy niemalże w kilka sekund.

2. Bezpieczne przechowywanie, ograniczony dostęp

Elektroniczny obieg dokumentów gwarantuje bezpieczne przechowywanie oraz ograniczony dostęp do dokumentów. Wszystkie dokumenty firmowe przechowywane są w jednym miejscu, z dostępem tylko dla upoważnionych użytkowników.

To znacznie skuteczniejsza ochrona przed osobami trzecimi niż tradycyjne segregatory w biurze. Oprogramowania do zarządzania firmą online pozwalają kontrolować, kto miał dostęp do konkretnych dokumentów w trakcie obiegu. Dokumenty nie trafią w niepowołane ręce tak łatwo, jak w przypadku dokumentacji papierowej.

3. Bezpieczeństwo danych, kopie zapasowe

Elektroniczny obieg dokumentów gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez regularne tworzenie kopii zapasowych. Elektroniczne dokumenty są zabezpieczone przed utratą wynikającą z różnych czynników, takich jak ataki hakerskie, kradzież urządzeń lub awarie oprogramowania, dzięki systematycznemu tworzeniu kopii zapasowych.

Dzięki nim możliwe jest odzyskanie usuniętych dokumentów czy przywrócenie wcześniejszych wersji plików. Backup danych w chmurze eliminuje ryzyko sytuacji, w której ważny dokument brakuje w kluczowym momencie. Systematyczne wykonywanie kopii zapasowych gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie firmowych danych.

Dlaczego warto zdecydować się na elektroniczny obieg dokumentów?

Oto 7 korzyści, jakie zapewni Ci elektroniczny obieg dokumentów w twojej firmie:

1. Szybka wymiana dokumentów wewnątrz firmy (biura) i z klientami

2. Większe bezpieczeństwo dokumentów i danych

3. Łatwy dostęp do dokumentu, niezależnie od miejsca pobytu (dostęp online)

4. Zawsze wiadomo, w którym miejscu znajduje się dokument, co ułatwia zarządzanie pracą ludzi zaangażowanych w jego obieg

5. Porządek w dokumentacji, można połączyć związane ze sobą dokumenty (np. umowy)

6. Błyskawiczne odszukanie dokumentu, szczególnie ważne w przypadku kontroli i audytu procesów

7. Pełna kontrola nad dostępami do obiegu dokumentów w firmie

Elektroniczny obieg dokumentów w biurze rachunkowym – case study

Dekretacja i akceptacja faktur zakupowych odbywa się drogą elektroniczną. Wprowadzenie faktury jest niezwykle proste, ponieważ wystarczy ją zeskanować, przesłać mailem, dodać plik z komputera, zrobić zdjęcie.

To sprawia, że klienci biura rachunkowego mogą aktywnie uczestniczyć w obiegu dokumentów, co znacząco usprawnia pracę nad nimi. System automatycznie odczytuje dane z faktur i przekierowuje dokumenty do odpowiednich etapów.

Dlatego zawsze masz pełny wgląd w stan pracy nad danym dokumentem i wiesz, kto aktualnie nad nim pracuje. Dodatkowo system umożliwia automatyczny eksport danych, bo jest w pełni zintegrowany z systemem księgowym firmy.

Jak wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w firmie w 4 krokach?

1. Audyt aktualnych procesów

Wdrożenie systemu to idealna okazja do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji i usprawnienia procesu. Przed wdrożeniem systemu warto dokładnie zbadać obecny stan procesów firmy i zastanowić się, jak można je przenieść do elektronicznego obiegu dokumentów. Równocześnie należy identyfikować etapy lub informacje, które można zoptymalizować lub wyeliminować.

2. Wybór odpowiedniego systemu i partnera

Kluczowym aspektem w procesie wdrożenia nie jest tylko wybór odpowiedniego systemu do digitalizacji firmowych procesów, ale także współpraca z doświadczoną firmą, która ma odpowiednie kwalifikacje do dostarczenia rozwiązania, które pozwoli osiągnąć zamierzone cele. Połączenie tych dwóch elementów stanowi najlepszy sposób na udane wdrożenie.

3. Wdrożenie i szkolenie

Wdrażając system elektronicznego obiegu dokumentów, nie zapominaj o wewnętrznym zaangażowaniu w projekcie. Analiza, testy i szkolenia to kroki, w które zaangażowani są pracownicy, więc warto im poświęcić czas.

4. Opieka powdrożeniowa

Po uruchomieniu obiegów dokumentów ważne jest monitorowanie pracy w systemie. Może pojawić się potrzeba dostosowywania procesów do nowych wymagań biznesowych. Wybieraj systemy, które są elastyczne, ponieważ umożliwią Ci łatwe wprowadzanie zmian po pierwotnym wdrożeniu.

Elektroniczny obieg dokumentów w twojej firmie

Chcesz usprawnić przepływ informacji, zredukować koszty, poprawić bezpieczeństwo danych i przyspieszyć pracę?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w twojej firmie.

Opublikowano Dodaj komentarz

Kompetencje cyfrowe dla księgowych

Digitalizacja rośnie w każdej dziedzinie. Tradycyjne procesy produkcyjne podlegają automatyzacji. Rozwiązania technologiczne coraz częściej zastępują pracę człowieka. Kompetencje cyfrowe będą na wagę złota.

Zadania zawodowe przyszłości połączą kompetencje ludzi i maszyn. Inteligentne maszyny i systemy uzupełnią pracę ludzi o wyższych kompetencjach, a zastąpią pracę ludzi o kompetencjach niskich i średnich. Dlatego trudno będzie sobie wyobrazić zadania zawodowe, które będą wykonywane w środowisku pracy bez nowych technologii.

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 będzie wymagał innych wiodących cech od pracowników. W poprzedniej wersji pracownik miał wrodzoną potrzebę poprawnego wykonywania zadań i koncentrowania się raczej na zagadnieniach, niż na ludziach. Do tego nie lubił zmian i nowych sytuacji.

Natomiast w wersji 4.0 to człowiek otwarty i aktywny. Lubi różnorodność, zarówno w zakresie kontaktów z ludźmi, jak i wykonywanych zadań.

Ma zdolność komunikowania innym bardzo technicznych i szczegółowych informacji. Robi to z entuzjazmem i optymizmem. Dzięki temu wzbudza u słuchaczy pozytywne odczucia wobec idei, którymi się dzieli.

Zmiany na rynku pracy a kompetencje cyfrowe

Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu, do 2030 roku automatyzacja dotknie nawet do 49% czasu pracy w Polsce. Cyfrowa przemiana rynku pracy oznacza, że firmy coraz częściej potrzebują tych kompetencji, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w cyfrowym świecie.

Nastąpią zmiany na rynku pracy. Już 9 na 10 współczesnych zawodów wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych. Kilka lat temu w raporcie Przyszłość Rynku Pracy, pracodawcy wskazali kogo będą szukać w ciągu kolejnych 20 lat.

Są to osoby o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych. Takie, które potrafią współpracować zarówno z innymi ludźmi, jak i z inteligentnymi maszynami. Natomiast problem ze znalezieniem pracy będą miały osoby, które wykonują rutynowe czynności i nie potrafią współpracować z technologiami.

Jakie korzyści dla księgowych?

Księgowość nie jest wyjątkiem. Dlatego księgowi muszą być gotowi na wyzwania związane z tymi zmianami. Automatyzacja pozytywnie wpływa na efektywność i skuteczność. Praca jest szybsza, a zadania są dokładniej realizowane.

Czasochłonne i powtarzalne czynności zostaną zredukowane, co daje oszczędność czasu i pieniędzy. Systemy automatyczne ograniczą błędy i pomyłki, które często występują w procesach manualnych.

Pozwoli to na lepszą organizacja danych i informacji. Wykonywanie raportów i analiz stanie się łatwiejsze i szybsze. Umożliwi to rozwijanie innych usług, które będą koncentrować się na strategii i rozwijaniu biznesu klienta.

Kompetencje cyfrowe

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en

Praca w warunkach dynamicznego rozwoju technologii będzie wymagać dostosowanych kompetencji.

A one wykraczają poza techniczne kompetencje cyfrowe, rozumiane w tradycyjny sposób. Ponieważ kompetencje cyfrowe to nie tylko obsługa komputera i programów.

Komisja Europejska zdefiniowała pięć głównych obszarów związanych z kompetencjami cyfrowymi. W ich ramach można wyróżnić następujące umiejętności:

1. Korzystanie z danych i treści cyfrowych

 • Wyszukiwanie danych, informacji i treści cyfrowych. Umiejętność uzyskania do nich dostępu, poruszania się między nimi czy tworzenia strategii wyszukiwania.
 • Ocena danych, informacji i treści cyfrowych. Umiejętność analizy, porównania i krytycznej oceny wiarygodności i rzetelności źródeł.
 • Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi. Umiejętność pobierania ich w środowiskach cyfrowych i własnego organizowania. To korzystanie z plików, katalogów i słów kluczowych. To również archiwizowanie danych w pamięci komputera lub pamięci zewnętrznej.

2. Komunikacja i współpraca poprzez technologie cyfrowe

 • Interakcja za pomocą technologii cyfrowych. Umiejętność porozumiewania się z pracownikami i klientami za pomocą technologii cyfrowych (np. e-mail, chat, komunikator, wideokonferencja). To także wybieranie odpowiednich środków komunikacji, w zależności od kontekstu.
 • Dzielenie się za pośrednictwem technologii cyfrowych. To umiejętność udostępniania treści innym za pomocą technologii cyfrowych (m.in. sieci społecznościowych).
 • Współpraca poprzez technologie cyfrowe. Umiejętność wykorzystania narzędzi i technologii cyfrowych do współpracy z pracownikami i klientami. To współtworzenie danych czy wiedzy. To praca online na dokumentach współdzielonych przez pracowników lub klientów.
 • Netykieta, czyli świadomość istniejących norm funkcjonowania w środowiskach cyfrowych. To umiejętność dostosowania odpowiedniej komunikacji do konkretnego odbiorcy. To także świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowiskach cyfrowych.

3. Tworzenie treści cyfrowych

 • Opracowywanie treści cyfrowych. Umiejętność korzystania z różnych formatów np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowania do edycji zdjęć, plików wideo i audio. To umiejętność organizacji i analizy danych (poprzez sortowanie, filtrowanie, używanie formuł i tworzenie wykresów).
 • Integrowanie nowych informacji z istniejącymi zasobami. Umiejętność ich łączenia w celu stworzenia nowych i oryginalnych treści. To tworzenie prezentacji lub dokumentów integrujących tekst, zdjęcia, tabele i wykresy.
 • Prawa autorskie i licencje. To ich rozumienie, w jaki sposób odnoszą się do treści cyfrowych.
 • Programowanie, czyli umiejętność tworzenia zrozumiałych instrukcji dla systemu komputerowego w celu wykonania określonego zadania.

4. Cyberbezpieczeństwo

 • Zabezpieczanie urządzeń. Umiejętność ochrony urządzeń i treści cyfrowych poprzez aktualizowanie oprogramowania (w tym antywirusowego) czy używanie silnych haseł. To stosowanie bezpiecznych połączeń i tworzenie kopii zapasowych.
 • Ochrona danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych. Umiejętność używania i udostępniania danych osobowych w sposób bezpieczny dla siebie i innych. To rozumienie działania „Polityki prywatności”.
 • Ochrona zdrowiaochrona środowiska. Umiejętność unikania zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, które wiążą się z korzystaniem z technologii cyfrowych. To także świadomość wpływu technologii cyfrowych na środowisko.

5. Rozwiązywanie problemów

 • Rozwiązywanie problemów technicznych. Umiejętność radzenia sobie z nimi w trakcie obsługi urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych.
 • Identyfikacja potrzeb technologicznych. Umiejętność dostosowania środowiska cyfrowego do własnych potrzeb. Umiejętność identyfikacji, oceny i wyboru narzędzi cyfrowych (np. zdolność oceny zalet i wad rozwiązań infrastruktury serwerowej i chmurowej).
 • Kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowej. Umiejętność jej wykorzystania do wprowadzania innowacji w procesach i produktach.
 • Identyfikacja luk w kompetencjach cyfrowych. To rozumienie własnych obszarów do poprawy lub aktualizacji wiedzy. Ponadto szukanie możliwości samorozwoju i bycie na bieżąco z ewolucją cyfrową. To także umiejętność wspierania innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych.

DESI – kompetencje cyfrowe w Polsce i Europie

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich. Robi to za pomocą indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). W edycji za rok 2022, Polska zajęła 24. miejsce wśród 27 państw członkowskich UE.

Polska cierpi na deficyt kompetencji cyfrowych. Brakuje specjalistów w dziedzinie nowych technologii. Firmy nie chcą ani szkolić, ani inwestować w tym obszarze. To przekłada się na brak dostatecznych kompetencji cyfrowych menedżerów i pracowników, a to z kolei opóźnia całą transformację.

Wszystko to uniemożliwia przedsiębiorstwom (zwłaszcza z sektora MŚP) pełne wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej. Dlatego spada ich produktywność i konkurencyjność, a to stanowi realne zagrożenie dla całej gospodarki.

Źródło: https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/desi

Digital Mindset, czyli co jest kluczem do transformacji cyfrowej

Rzeczywistości dynamicznie się zmienia. Rozwój kompetencji cyfrowych jest niezbędny, aby sprawnie się w niej odnajdywać. Potrzebna jest otwarta postawa, nastawienie na innowację i rozumienie technologii. Zdolność do błyskawicznej adaptacji i wchodzenia w interakcję z cyfrowym światem.

To wszystko pozwoli zobaczyć, jak dane, algorytmy i sztuczna inteligencja otwierają nowe możliwości. Jak stwarzają szansę osiągnięcia sukcesu w otoczeniu biznesowym, które jest coraz bardziej zdominowane przez inteligentne technologie, korzystające z danych.

Według Digital University, człowiek (czyli pracownik, księgowy…), którego cechuje Digital Mindset[1]:

 • Rozumie, że nowe technologie są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Nie obawia się, że technologia go zastąpi. Wie, że połączenie potencjału ludzkiego z technologią, stworzy nowe, niespotykane dotąd możliwości.
 • Nie czeka, aż zajdą zmiany. Jest głodny wiedzy i otwarty na ciągłe eksperymentowanie. Uczestniczy w tworzeniu innowacji i chętnie wdraża nowatorskie rozwiązania.
 • Akceptuje to, że stale musi oduczać się tego, co już wie i wciąż rozwijać swoje kompetencje oraz wiedzę. Bo w rzeczywistości, która ewoluuje i przekształca się w zawrotnym tempie, wiedza staje się płynna.

Lifelong learning, czyli nauka przez całe życie

To prowadzi do wniosku, że konieczne jest budowanie postawy nastawionej na ciągłe i dobrowolne dążenie do wiedzy. Na bycie gotowym do nieustannego rozwoju i poszerzania wachlarza własnych umiejętności.

Koncepcja uczenia się przez całe życie staje się wymogiem dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy. A bez podejścia lifelong learning nie uda się podnieść poziomu własnych kompetencji cyfrowych.


[1] Źródło: https://digitaluniversity.pl/czym-sa-kompetencje-cyfrowe-i-dlaczego-warto-je-rozwijac-cz-1/

Opublikowano Dodaj komentarz

Jaka przyszłość zawodu księgowego?

„Doradca i analityk czy może jednak rachmistrz?” to raport analizujący przyszłość zawodu księgowego. Został przygotowany przez Symfonię oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oto jego kilka najciekawszych wniosków.

Księgowy w nowej roli

Pandemia Covid-19 bez wątpienia przyspieszyła cyfrowy rozwój gospodarki. Wzmocniły się takie trendy jak: praca zdalna, robotyzacja, automatyzacja, księgowość w chmurze, analityka danych (data analytics) czy współpraca z klientem online. Wszystkie one wpływają na redefiniowanie zawodu księgowego.

Rośnie rola wszechstronnych księgowych. Takich, którzy potrafią stanąć w pozycji doradczo-analitycznej dla zarządów firm. Takich, którzy mają umiejętności analizowania i przewidywania skutków podejmowanych działań w przyszłości.

W nowym świecie księgowi są doradcami, ważnymi partnerami biznesowymi, a także liderami. Mają strategiczne znaczenie dla firm, dla których pracują.

Dodatkowo „nowi” księgowi są otwarci na cyfrowe rozwiązania. Dlatego coraz bardziej widoczne staje się, że dla „tradycyjnych” – wzbraniających się przed digitalizacją – księgowych, niedługo może zabraknąć miejsca na rynku.

Analiza danych ważniejsza niż kiedykolwiek

Praca w rachunkowości daje niezwykłe perspektywy. W końcu to zaawansowana praca z danymi finansowymi. A analiza danych to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się część biznesu. Dane są „złotem”, które napędza wiele przedsięwzięć i pomysłów na biznes.

Takie dane trzeba najpierw uporządkować i zweryfikować. Następnie porównać i właściwie zinterpretować. W końcu przekształcić w informację. Stworzyć wiedzę przesądzającą o powodzeniu w biznesie. I tym właśnie od setek lat zajmuje się rachunkowość!

Zmienia się technologia przetwarzania danych. Systemy informatyczne coraz sprawniej zbierają dane o zdarzeniach gospodarczych. Danych jest coraz więcej i są coraz bardziej szczegółowe.

A algorytmy są sprawniejsze niż ludzie w systematycznych i powtarzalnych czynnościach. Dlatego to one zarejestrują dane.

Natomiast księgowy musi sprawdzić ich poprawność, spójność i wprowadzić niezbędne poprawki. No i ostatecznie przyjąć odpowiedzialność za przekazywane klientom informacje. Księgowy jest potrzebny aby przeanalizować dane, zinterpretować, wyciągnąć z nich wnioskizaproponować zmiany usprawniające procesy w organizacji.

Jaka przyszłość zawodu księgowego?

Konieczne jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Liczy się otwartość na zmiany i nowe rozwiązania technologiczne. Rozwiązania, które usprawnią codzienną pracę w biurze rachunkowym czy dziale księgowym. Dziś księgowy doskonale porusza się w świecie technologii. Testuje najnowocześniejsze rozwiązania i wdraża je w swoim biurze.

Wartość i pozycja księgowego w firmach wzrasta. Nowe kompetencje stają się kluczowe dla sprawnego prosperowania firm i podejmowania przez nie słusznych decyzji. Nowy księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz. To przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu.

Przyszłość księgowości jest związana z rosnącymi możliwościami technologicznymi. Liczyć się będą umiejętność ich wykorzystania. Na rynku pracy jest już kolejne pokolenie – Gen Z. Wychowane w dobie Internetu, szybkiej wymiany informacji i nowoczesnych form komunikacji. I to one może okazać się kluczowe przy wprowadzaniu ulepszeń w systemach księgowych i rozwijaniu oferty usług finansowych.

Opublikowano Dodaj komentarz

Zewnętrzny dyrektor finansowy, czyli wirtualny CFO

Czy jako właściciel małej firmy zastanawiałeś się nad problemami, które uniemożliwiają jej rozwój w taki sposób, jaki byś chciał? Może jednym z nich jest zarządzanie finansami? Zewnętrzny dyrektor finansowy to może być dobre rozwiązanie dla twojej firmy.

Chciałbyś rozwijać swoją firmę, to oczywiste. A nie masz wrażenia, że decyzje podejmujesz po omacku? Z braku prawdziwego obrazu finansowego?

Przecież nie da się po prostu spojrzeć na liczby i powiedzieć: tu są moje największe szanse, a tutaj widzę zagrożenia. A co dopiero powiedzieć o konkretnym planie na rzecz wzrostu, wydajności i dobrej kondycji finansowej?

Poza tym pewnie nie założyłeś swojej firmy dlatego, że uwielbiasz przebierać w liczbach…

Jaka księgowość dzisiaj?

Jasne jest, że twoja księgowość robi dobrą robotę. Musi nadążać za zmieniającymi się przepisami, kwestiami podatkowymi i na czas raportować do budżetu. A jednak może brakować jej wiedzy i doświadczenia, aby tworzyć zestawienia, których potrzebujesz żeby twoja firma rozwijała się i rosła.

Brakuje spojrzenia na twój biznes w inny sposób. Spojrzenia, dzięki któremu dowiesz się, gdzie osiągasz dobre wyniki i masz możliwości rozwoju, a gdzie tylko tracisz swoje pieniądze.

Podejścia, które dostarcza dane finansowe, wraz z ich praktyczną interpretacjąwskazówkami, jak je najlepiej wykorzystać. Będą one nieocenione w tworzeniu i doskonaleniu strategii działania twojej firmy.

W dużych organizacjach takimi sprawami zajmuje się dyrektor finansowy (CFO – Chief Financial Officer). Spina on kwestie księgowości, finansów i controllingu.

A co z małymi, rozwijającymi się firmami, których zwyczajnie nie stać na zatrudnienie dyrektora finansowego na pełen etat? Czy mają jakąś alternatywę? Z jednej strony wysokiej klasy ekspertyza finansowa, a z drugiej – dużo niższe koszty do poniesienia?

Zewnętrzny dyrektor finansowy (wirtualny CFO)

W czasie kiedy stajemy się coraz bardziej cyfrowi, technologia odciąża księgowych od żmudnych i powtarzalnych czynności. Jednocześnie daje nowe możliwości rozwoju.

Dlatego księgowość może poszerzyć swoją ofertę dla klienta i oferować specjalistyczne usługi, w zależności od potrzeb klienta. Jedną z takich usług jest zewnętrzny dyrektor finansowy (wirtualny CFO).

Oto co wniesie do twojej firmy zewnętrzny dyrektor finansowy (wirtualny CFO):

1. Pomoże stworzyć kluczowe raporty i wskaźniki, specyficzne dla twojej firmy i branży. Dzięki temu zrozumiesz, na czym stoi twoja firma i dokąd zmierza

2. Będzie nadzorował bieżącą księgowość. Zapewni to bezpieczeństwo procedur i rzetelność danych finansowych.

3. Pomoże efektywnie wykorzystać środki pieniężne (przygotuje analizę cash flow)

4. Z jednej strony będzie wspierał ograniczanie kosztów, a z drugiej szukanie możliwości zwiększenia produkcji lub ekspansji

5. Przygotuje budżet i prognozy finansowe

6. Zapewni możliwie najlepsze informacje finansowe do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości twojej firmy

Jaka księgowość jutro?

Biura rachunkowe przyszłości będą oferować zintegrowane usługi, które obejmą szerokie spojrzenie na finanse firmy. Jest to wizja, w której księgowy wreszcie nie skupia się już jedynie na rozliczeniach podatkowych.

Staje się wszechstronnym doradcą biznesowym. Jest partnerem dostarczającym kluczowych informacji i spostrzeżeń. Wspiera podejmowanie decyzji przy prowadzeniu biznesu. To księgowy w nowej roli, również w roli zewnętrznego dyrektora finansowego (wirtualnego CFO).

Opublikowano Dodaj komentarz

Transformacja cyfrowa w firmie

Transformacja cyfrowa to jedno z największych wyzwań przed jakimi stoją obecnie organizacje. Jednak przestała być już ona tylko wyborem, a stała się wręcz biznesowym ultimatum. Nie ma przed nią odwrotu – w myśl zasady „cyfryzuj albo zgiń”.

Transformacja cyfrowa daje nie tylko możliwość przetrwania organizacjom. Umożliwia także rozwój i budowanie pewności w zmiennych czasach.

Fundacja Digital Poland wydała raport na ten temat, opracowany przez ekspertów PwC Polska –  „13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”. Przyjrzyjmy się jego najciekawszym tezom.

Customer experience (CX) i Employee experience (EX)

W całym procesie cyfryzacji najważniejszy jest – wiadomo – klient. Potrzeby klientów nie ulegają rewolucyjnym zmianom, ale zmieniają się sposoby zaspokajania tych potrzeb. Transformacja wymaga wprowadzenia zmian w kulturze biznesowej, modelu operacyjnym i produktach oferowanych klientom.

Organizacja chce działać sprawniej, efektywniej i szybciej. Wszystko by zapewnić swoim klientom lepsze doświadczenia. Okazuje się, że istnieje niezbędny warunek, aby dostarczać świetne doświadczenia swoim klientom (customer experience, CX).

Jest to dbałość o doświadczenia swoich pracowników (employee experience, EX). A to oznacza, że również pracownicy są w procesie cyfryzacji najważniejsi.

Transformacja cyfrowa wymaga od pracowników nie tylko pozyskania przez nich nowych kompetencji. Potrzebna jest także otwartość na zmiany, naukę i współpracę oraz elastyczność w działaniu.

Transformacją jest również samo przekonanie pracowników. Zmiana ich mentalności, podejścia i utrwalonych sposobów działania.

Dlatego warunkiem sukcesu organizacji staje się podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników. Zapobiegnie to wykluczeniu cyfrowemu i zapewni nowe umiejętności na zmieniającym się rynku pracy.

Strategia transformacji cyfrowej dla całej organizacji

Fundamentem udanej transformacji jest strategia. Dzięki niej organizacja dobierze właściwe technologie. Nie te najnowsze, czy najbardziej popularne. Lecz te, które odpowiadają ich potrzebom biznesowym.

Strategia biznesowa musi działać jak latarnia morska. Ma wskazywać właściwy kierunek. Pozwoli ocenić, co jest must-have, a co tylko nice-to-have.

Organizacje mogą działać tradycyjnymi sposobami i usprawniać je za pomocą cyfrowych rozwiązań. Ale mogą też wdrażać zupełnie nowe modele biznesowe. Tworzyć cyfrowe produkty czy usługi w całkowicie nowatorski sposób.

Transformacja cyfrowa dotyka całej organizacji, a nie jedynie wybranego obszaru. To podróż z wieloma połączonymi ze sobą celami pośrednimi.

To droga ku wszechobecnej optymalizacji procesów. Do budowania struktury biznesowej za pomocą odpowiednich mostów. Między np. front-endem, a back-office, czy pomiędzy ludźmi a technologią.

Dane i cyberbezpieczeństwo

Zwiększa się ilość zdigitalizowanych danych. Dane są wszędzie i wszystko jest danymi. Dane stały się jednym z najcenniejszych aktywów. Liczy się ich efektywne pozyskiwanie, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie. Rzecz niezbędna w walce o uwagę i portfele klientów.

Organizacje dostają zupełnie nowe źródła i rodzaje danych. Mogą opomiarować nie tylko działania wewnętrzne, ale także zachowania swoich klientów. A potem mogą analizować je w niemal dowolnych konfiguracjach.

W rezultacie pojawia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w dużo szerszym zakresie. Należy uwzględnić zarządzanie danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne, by konsumenci chcieli korzystać ze zdobyczy nowych technologii. Cyberbezpieczeństwo staje się zatem kluczowym obszarem dotyczącym każdej sfery działalności przedsiębiorstwa.

Zmiany, zmiany, zmiany… i ludzie!

Największą siłą napędową transformacji cyfrowej są ludzie i kultura organizacyjna. Kultura, która wspiera twórcze myślenie i współpracę. Kultura, która wpływa na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników za projekty i zadania.

Transformacja cyfrowa to zmiana sposobu myślenia i działania nie tylko w obszarze technologii, ale w odniesieniu do całego biznesu. A u podstaw prawdziwej zmiany znajduje się zawsze człowiek. Jego wola i zdolność do samotransformacji.

Nie wystarczy ludzi wyposażyć w technologie. Muszą być przygotowani do korzystania z nich i być gotowi na zmianę swoich przyzwyczajeń, modelu pracy czy nauki. W przeciwnym razie nie będą chcieli/mogli wykorzystać cyfrowych możliwości robienia czegoś prościej, szybciej czy taniej.

Dlatego w czasie transformacji cyfrowej bardzo dużo uwagi należy poświęcić ludziom. Wyjaśnić dokładnie cel zmian, odpowiedzieć na pojawiające się obawy, budować nowe kompetencje. Tylko wtedy możemy liczyć na sukces i trwałe efekty.

Opublikowano Dodaj komentarz

Pokolenie Z w księgowości

IFAC (Międzynarodowa Federacja Księgowych) wraz z ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych) opublikowały raport „Pokolenie Z oraz przyszłość rachunkowości”. Oto jak raport przedstawia pokolenie Z w księgowości.

Księgowy w nowej roli

Księgowi z pokolenia Z widzą pełną transformację roli zawodu księgowego. To jest kluczowy wniosek z całego raportu.

Oznacza to, że księgowi będą pełnić przede wszystkim role zaufanych doradców biznesowych. Będą stać na straży zrównoważonego zarządzania i rozwoju firm. Staną się ekspertami w temacie danych i technologii.

Jak wykorzystać potencjał pokolenia Z w księgowości?

Pokolenie Z to pokolenie urodzonych po 1995 roku, wkraczające właśnie na rynek pracy. To ludzie dorastający w świecie nowoczesnych technologii. Dla nich cyfrowy świat istnieje od zawsze.

Oto cechy tego pokolenia, jego potencjał oraz wskazówki dla pracodawców, jak go wykorzystać:

Mają cyfrową biegłość. Pokolenie Z jest wychowane na mediach cyfrowych i społecznościowych. Może zachęcić resztę firmy do korzystania z cyfrowych technologii.

Korzystają z kanałów społecznościowych. Obecność firmy w mediach społecznościowych to nowy sposób na prezentowanie swojej marki. Daje także możliwość budowania zainteresowania firmą.

Mają naturalny talent przedsiębiorczy. Warto tworzyć kulturę, w której mogą wykorzystać przedsiębiorcze myślenie i zdolności.

Doceniają współpracę. Warto stwarzać możliwości współpracy przy projektach angażujących różne funkcje, dyscypliny i pokolenia.

Inaczej podchodzą do uczenia się. Wykorzystują technologię, którą mają pod ręką, aby uzyskać szybki dostęp do informacji i wiedzy. Musi być krótko i wizualnie.

Liczy się wynagradzanie za wyniki. Nieistotne są godziny spędzone na realizacji zadania. Pokolenie Z nie myśli w kategoriach „od 9-ej do 17-ej”.

Mają potrzebę zmieniania świata. Chcą rozumieć, jaki mają wkład w wizję przedsiębiorstwa. Warto połączyć cele organizacji z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.

Martwią się o przyszłość. Wybierają organizacje, które oferują równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Możliwości kariery pokolenia Z w księgowości

W jakich zatem obszarach będzie szukało swojego miejsca pokolenie Z w księgowości? Gdzie znajdą szanse na rozwój atrakcyjnych ścieżek kariery, gdy już technologia zatrze podział miedzy pracą ludzi i maszyn?

Oto kilka z takich możliwości:

CYFROWY GRACZ

W księgowości pojawia się coraz więcej stanowisk zorientowanych na technologię. Tam członkowie pokolenia Z mogą wykorzystać swoje „cyfrowe umiejętności” do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Stosowanie technologii pozwoli przeprojektować procesy i zwiększy możliwości analizy. A wszystko to wpłynie na wzrost efektywności biznesowej.

NAWIGATOR DANYCH

Kluczowym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej staje się pozyskiwanie wartościowych informacji. A później mądre ich wykorzystywanie. Źródła danych rozrastają się. Dlatego stwarza to wykładnicze możliwości uzyskiwania pogłębionych i szybszych analiz. A to wspiera podejmowanie decyzji, formułowanie konkurencyjnych strategii i zarządzanie ryzykiem.

• TRANSFORMATOR BIZNESU

Dzięki narzędziom i technologiom, które wspierają zmiany biznesowe, rośnie obszar możliwości w całym zawodzie. Pracownicy z pokolenia Z mogą pełnić nowe role wewnątrz organizacji, ale także role zewnętrzne. Na przykład, świadcząc usługi konsultingowe i doradcze.

• PIONIER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przed księgowymi stają coraz większe szanse na pracę w obszarze zarządzania wynikami w organizacji. Służyć to będzie tworzeniu długoterminowej wartości firmy. Odpowiedzialność za rozliczanie firmy nie ograniczy się już tylko do sporządzania bilansu. Dlatego liczyć się będzie wsparcie w realizacji planów, których zrównoważone firmy potrzebują w dłuższej perspektywie.

Technologia jako game changer

Pokolenie Z w księgowości widzi technologię jako prawdziwy game changer, który zmieni podstawowe role w zawodzie. Umożliwi to także księgowym tworzenie zupełnie nowej wartości. Technologia wywoła ponowny podział obowiązków. Procesy i czynności zostaną przeprojektowane, aby optymalnie zintegrować pracę ludzi z nowymi możliwościami cyfrowymi.

Natomiast podstawowe cechy rachunkowości przetrwają. Finanse są uniwersalnym językiem biznesu. Jednak firmy, które nie nadążą z wdrażaniem technologii znajdą się pod presją. Będą musiały przyśpieszyć kroku na cyfrowej drodze. W przeciwnym razie, wchodzące na rynek pracy młode talenty po prostu ich nie wybiorą.

Opublikowano Dodaj komentarz

E-faktury zamiast papieru

E-faktury to kolejny etap cyfryzacji podatków w Polsce. W Unii Europejskiej pionierem we wprowadzaniu automatycznych e-faktur są Włochy. Tam głównym celem wprowadzenia tego rozwiązania było zapobieganie oszustwom związanym z VAT.

Oczywiście z punktu widzenia organów podatkowych, uszczelnienie systemu VAT to najważniejszy motyw wprowadzenia e-faktur. Jednak z punktu widzenia prowadzenia biznesu, wprowadzane przepisy bez wątpienia ułatwią rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. A co to oznacza dla branży księgowej?

Czym są e-faktury?

E-faktury, czyli faktury ustrukturyzowane, znajdą się w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Najpierw podatnik przygotuje fakturę sprzedaży w swoim programie finansowo-księgowym, a następnie prześle do KSeF (interfejsem API). System umożliwi odbiór faktur od strony zakupu.

Czym różni się faktura w formacie pdf od e-faktury?

W tym miejscu ważne jest dodanie rozróżnienia dotyczącego faktur w wersji cyfrowej. Generalnie można je podzielić na dwie kategorie:

 • Wizualne faktury cyfrowe, czyli dokumenty w formacie cyfrowym (np. pdf, jpg). Powstają po zeskanowania tradycyjnej faktury papierowej lub zapisaniu jej w wersji elektronicznej, wprost z programu do wystawiania faktur. Taka forma pozwala na szybkie zapoznanie się z jej treścią. Natomiast mechanizm OCR umożliwia automatyczne przetwarzanie informacji zawartych na fakturze. Do tego możemy ją z łatwością przesyłać za pośrednictwem  sieci komputerowych (w postaci pliku)
 • E-faktury to dokumenty w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym. Od wystawienia, po odbiór. Zapewni to automatyczny odczyt danych bezpośrednio w systemach komputerowych. Ważne jest ich przetwarzanie, a nie aspekt wizualny.

Co zmieni KSeF?

Dokumenty będą przechowywane w bazie danych ministerstwa. Zmniejszą się zatem obowiązki po stronie podatnika. Odpadnie obowiązek przechowywania faktur. Żadnego udostępniania ich podczas kontroli czy przesyłania na żądanie organów.

Z drugiej strony zwiększy się bezpieczeństwo. Faktura nie zginie, nie zniszczy się. Koniec z wystawianiem duplikatów. Obieg dokumentów zdecydowanie przyspieszy. Przedsiębiorcy zyskają pewność, że faktura trafiła do kontrahenta. Do tego koniec drukowania, wysyłania, wewnętrznego obiegu czy archiwizacji.

Proces fakturowania zostanie ustandaryzowany i uproszczony. E-faktury będą wystawiane według jednego wzorca. Umożliwi to automatyczny odczyt danych. Wyeliminuje odczytywanie wizualnej formy (OCR), czy ręczne wprowadzania do systemu. Oszczędzimy czas i ograniczymy ilość błędów.

Jakie terminy?

Na razie e-faktury to jedna z form dokumentowania transakcji. Obok faktur papierowych i elektronicznych. Jednak od 1.07.2024 r. e-faktury będą obowiązkowe.

Oznacza to nie tylko koniec ręcznego fakturowania. To także coraz większa automatyzacja procesów. Wprowadzanie systemów online i wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Rewolucja technologiczna w branży księgowej przyspiesza.