Transformacja cyfrowa to wciąż jedno z największych wyzwań przed jakimi stoją obecnie organizacje. Jednak przestała być już ona tylko wyborem, stała się wręcz biznesowym ultimatum, przed którym nie ma odwrotu – w myśl zasady „cyfryzuj albo zgiń”. Transformacja cyfrowa daje możliwość przetrwania organizacjom, umożliwiając nie tylko ciągłość działania, ale także pozwalając na rozwój oraz budowanie ich pewności w zmiennych czasach.

Fundacja Digital Poland wydała raport, opracowany przez ekspertów PwC Polska, pt. „13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”, Przyjrzyjmy się jego najciekawszym tezom.

EX i CX

W całym procesie cyfryzacji to klienci i pracownicy są najważniejsi. Transformacja wymaga wprowadzenia zmian w kulturze biznesowej, modelu operacyjnym i produktach oferowanych klientom. Mimo że potrzeby klientów nie ulegają rewolucyjnym zmianom, to zmieniają się sposoby zaspokajania tych potrzeb. Wszystkie wysiłki organizacji, by działać sprawniej, bardziej efektywnie czy szybciej sprowadzają się do zapewniania klientom lepszych doświadczeń. Jednak bez dbałości o doświadczenia swoich pracowników (employee experience, EX) niemożliwe jest dostarczanie świetnych doświadczeń swoim klientom (customer experience, CX).

Transformacja cyfrowa wymaga od pracowników nie tylko pozyskania przez nich nowych kompetencji, lecz także otwartości na zmiany, naukę, współpracę oraz elastyczności w działaniu. Transformacją jest również samo przekonanie pracowników, zmiana ich mentalności, podejścia i utrwalonych sposobów działania. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz zapewnieniu kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy jest dzisiaj warunkiem sukcesu organizacji.

Strategia dla całej organizacji

Fundamentem udanej transformacji jest strategia, dzięki której organizacje będą posiadać właściwie dobrane technologie – nie te najnowsze, czy najbardziej popularne – ale te, które odpowiadają ich potrzebom biznesowym. Strategia biznesowa musi działać jak latarnia morska, wskazująca właściwy kierunek i pozwalająca ocenić, co jest must-have, a co tylko nice-to-have. Organizacje mogą wykorzystywać zarówno tradycyjne sposoby działania, usprawniając je za pomocą cyfrowych rozwiązań, jak i wdrażać zupełnie nowe modele biznesowe – tworząc produkty czy usługi cyfrowe w całkowicie nowatorski sposób.

Transformacja cyfrowa dotyka całej organizacji, a nie jedynie wybranego obszaru. To podróż z wieloma, połączonymi ze sobą, celami pośrednimi. To droga ku wszechobecnej optymalizacji procesów, struktury i ekosystemu biznesowego, w której buduje się odpowiednie mosty między np. front-endem a back-office, czy też pomiędzy ludźmi a technologią.

Dane i cyberbezpieczeństwo

Zwiększa się ilość zdigitalizowanych danych – dane są wszędzie i wszystko jest danymi. Dane stały się jednym z najcenniejszych aktywów w rękach organizacji. Ich efektywne pozyskiwanie, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie staje się niezbędne w walce o uwagę i portfele klientów. Dodatkowo możliwość opomiarowania zarówno działań wewnętrznych, jak i zachowań klientów sprawia, że organizacje otrzymują zupełnie nowe źródła i rodzaje danych, które mogą analizować w niemal dowolnych konfiguracjach.

W rezultacie pojawia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w dużo szerszym zakresie, uwzględniające zarządzanie danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne, by konsumenci chcieli korzystać ze zdobyczy nowych technologii. Cyberbezpieczeństwo staje się zatem kluczowym obszarem dotyczącym każdej sfery działalności przedsiębiorstwa.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Największą siłą napędową transformacji cyfrowej są ludzie i kultura organizacyjna – wspierająca twórcze myślenie, kreująca współpracę, zwiększająca zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników za projekty, wdrożenia i zadania. Transformacja cyfrowa to zmiana sposobu myślenia i działania nie tylko w obszarze technologicznym, ale w odniesieniu do całego biznesu. A u podstaw prawdziwej zmiany znajduje się człowiek – jego wola i zdolność do samotransformacji.

Ludzie wyposażeni w technologie lecz nieprzygotowani do korzystania z nich i niegotowi na zmianę swoich przyzwyczajeń, modelu pracy czy nauki, nie będą chcieli/mogli wykorzystać cyfrowych możliwości robienia czegoś prościej, szybciej czy taniej. Dlatego w czasie transformacji cyfrowej dużo uwagi należy poświęcić ludziom, wyjaśniając dokładnie cel zmian, odpowiadając na pojawiające się obawy, budując nowe kompetencje. Tylko wtedy możemy liczyć na sukces i trwałe efekty.