„Doradca i analityk czy może jednak rachmistrz?” to raport analizujący przyszłość zawodu księgowego. Został przygotowany przez Symfonię oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oto jego kilka najciekawszych wniosków.

Księgowy w nowej roli

Pandemia Covid-19 bez wątpienia przyspieszyła cyfrowy rozwój gospodarki. Wzmocniły się takie trendy jak: praca zdalna, robotyzacja, automatyzacja, księgowość w chmurze, analityka danych (data analytics) czy współpraca z klientem online. Wszystkie one wpływają na redefiniowanie zawodu księgowego.

Rośnie rola wszechstronnych księgowych. Takich, którzy potrafią stanąć w pozycji doradczo-analitycznej dla zarządów firm. Takich, którzy mają umiejętności analizowania i przewidywania skutków podejmowanych działań w przyszłości.

W nowym świecie księgowi są doradcami, ważnymi partnerami biznesowymi, a także liderami. Mają strategiczne znaczenie dla firm, dla których pracują.

Dodatkowo „nowi” księgowi są otwarci na cyfrowe rozwiązania. Dlatego coraz bardziej widoczne staje się, że dla „tradycyjnych” – wzbraniających się przed digitalizacją – księgowych, niedługo może zabraknąć miejsca na rynku.

Analiza danych ważniejsza niż kiedykolwiek

Praca w rachunkowości daje niezwykłe perspektywy. W końcu to zaawansowana praca z danymi finansowymi. A analiza danych to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się część biznesu. Dane są „złotem”, które napędza wiele przedsięwzięć i pomysłów na biznes.

Takie dane trzeba najpierw uporządkować i zweryfikować. Następnie porównać i właściwie zinterpretować. W końcu przekształcić w informację. Stworzyć wiedzę przesądzającą o powodzeniu w biznesie. I tym właśnie od setek lat zajmuje się rachunkowość!

Zmienia się technologia przetwarzania danych. Systemy informatyczne coraz sprawniej zbierają dane o zdarzeniach gospodarczych. Danych jest coraz więcej i są coraz bardziej szczegółowe.

A algorytmy są sprawniejsze niż ludzie w systematycznych i powtarzalnych czynnościach. Dlatego to one zarejestrują dane.

Natomiast księgowy musi sprawdzić ich poprawność, spójność i wprowadzić niezbędne poprawki. No i ostatecznie przyjąć odpowiedzialność za przekazywane klientom informacje. Księgowy jest potrzebny aby przeanalizować dane, zinterpretować, wyciągnąć z nich wnioskizaproponować zmiany usprawniające procesy w organizacji.

Jaka przyszłość zawodu księgowego?

Konieczne jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Liczy się otwartość na zmiany i nowe rozwiązania technologiczne. Rozwiązania, które usprawnią codzienną pracę w biurze rachunkowym czy dziale księgowym. Dziś księgowy doskonale porusza się w świecie technologii. Testuje najnowocześniejsze rozwiązania i wdraża je w swoim biurze.

Wartość i pozycja księgowego w firmach wzrasta. Nowe kompetencje stają się kluczowe dla sprawnego prosperowania firm i podejmowania przez nie słusznych decyzji. Nowy księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz. To przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu.

Przyszłość księgowości jest związana z rosnącymi możliwościami technologicznymi. Liczyć się będą umiejętność ich wykorzystania. Na rynku pracy jest już kolejne pokolenie – Gen Z. Wychowane w dobie Internetu, szybkiej wymiany informacji i nowoczesnych form komunikacji. I to one może okazać się kluczowe przy wprowadzaniu ulepszeń w systemach księgowych i rozwijaniu oferty usług finansowych.