„Doradca i analityk czy może jednak rachmistrz?” to tytuł raportu na temat przyszłości zawodów księgowych, przygotowanego przez Symfonię, producenta oprogramowania biznesowego, oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W tym wpisie przedstawimy kilka najciekawszych wniosków płynących z tego raportu.

Pandemia Covid-19 bez wątpienia przyspieszyła cyfrowy rozwój gospodarki. Trendy takie jak praca zdalna, robotyzacja, automatyzacja, księgowość w chmurze, analiza danych (data analytics) czy współpraca online z klientem redefiniują zawód księgowego. Rośnie rola wszechstronnych, otwartych na cyfrowe rozwiązania księgowych, którzy stają w pozycji doradczo-analitycznej dla zarządów firm. Istotne stają się umiejętności analizowania i przewidywania skutków podejmowanych działań w przyszłości. W nowym świecie księgowi uznawani są za doradców, ważnych partnerów biznesowych, także liderów – mają strategiczne znaczenie dla firm. Jednocześnie coraz bardziej widoczne staje się, że dla „tradycyjnych” – wzbraniających się przed digitalizacją księgowych – w niedalekiej przyszłości może zabraknąć miejsca na rynku.

Praca w rachunkowości daje niezwykłe perspektywy. Rachunkowość to zaawansowana praca z danymi finansowymi, a analiza danych to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się część biznesu. Dane są „złotem” napędzającym współcześnie wiele przedsięwzięć i pomysłów na biznes. Dane trzeba zorganizować, uporządkować i przekształcić w informację. Zweryfikowane, porównane i właściwie zinterpretowane informacje to wiedza przesądzająca o powodzeniu w biznesie. A tym właśnie od setek lat zajmuje się rachunkowość!

Zmienia się technologia przetwarzania danych, gdzie szczegółowe dane o zdarzeniach gospodarczych coraz sprawniej zbierają systemy informatyczne – w systematycznych, powtarzalnych czynnościach algorytmy są sprawniejsze niż ludzie. Jednak księgowy jest potrzebny wszędzie tam, gdzie należy odkryć przyczynę anomalii, wyciągnąć z nich wnioski i zaproponować zmiany usprawniające procesy biznesowe realizowane w organizacji. Dane zarejestrują algorytmy, ale to księgowy musi sprawdzić ich poprawność, zweryfikować spójność, wprowadzić niezbędne poprawki, a ostatecznie przyjąć odpowiedzialność za przekazywane klientom informacje.

Rozwój wpisany jest w zawód księgowego, konieczna jest potrzeba stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności, a także otwartość na zmiany i nowe rozwiązania technologiczne. Rozwiązania, które do niedawna były jedynie ideą – dziś, dzięki postępującej cyfryzacji, są wykorzystywane w biurach rachunkowych czy działach księgowych dla usprawnienia codziennej pracy w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Dziś księgowi doskonale poruszają się w świecie technologii, testują najnowocześniejsze rozwiązania, wdrażają je w swoich biurach.

Wartość i pozycja księgowego w firmach wzrasta, a nowe kompetencje stają się kluczowe dla sprawnego prosperowania firm i podejmowania przez nie słusznych decyzji. Nowy księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz, to przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu. Przyszłość księgowości jest nierozerwalnie związana ze stale poszerzającymi się możliwościami technologicznymi i umiejętnościami ich wykorzystania. Młode pokolenie wychowane w dobie Internetu, szybkiej wymiany informacji i nowoczesnych form komunikacji może okazać się kluczowe przy wprowadzaniu ulepszeń w systemach księgowych oraz rozwijaniu nowych form świadczenia usług finansowych.