Sklep

  • Bubble
  • Bubble
  • Line

RODO dla biur rachunkowych działających w cyfrowym obiegu dokumentów oraz w pracy zdalnej

Procedury

599,00  (zawiera VAT)

Wzory dokumentów RODO dla biur rachunkowych przechodzących na cyfrowy obieg – zapewnij zgodność i ochronę danych już dziś.

Czas realizacji zlecenia wynosi dwa dni robocze.

Odejmij
Dodaj

Opis

Dodatkowe informacje

Nasz kompletny wzór dokumentów RODO został stworzony specjalnie dla biur rachunkowych, które przechodzą lub planują przejście na cyfrowy obieg dokumentów. Wraz z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), konieczne stało się dostosowanie procedur i dokumentów do nowych wymogów prawnych. Nasz profesjonalny zestaw dokumentów RODO zapewnia biurom rachunkowym pełną zgodność z przepisami i ułatwia przeprowadzenie niezbędnych procedur ochrony danych osobowych podczas migracji na cyfrowy obieg dokumentów.

W naszym zestawie znajdziesz:

  1. Zgodność z RODO: Nasze dokumenty RODO są zgodne z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), co oznacza, że biuro rachunkowe będzie działać zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.
  2. Przejście na cyfrowy obieg dokumentów: Nasz wzór dokumentów RODO jest dedykowany biurom rachunkowym, które przechodzą lub planują przejście na cyfrowy obieg dokumentów. Oferujemy gotowe szablony polityki prywatności, zgód, umów i innych dokumentów, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb biura rachunkowego podczas migracji na cyfrowe systemy.
  3. Dostosowane do specyfiki cyfrowego obiegu: Nasze dokumenty RODO uwzględniają specyfikę pracy biur rachunkowych w cyfrowym obiegu dokumentów. Pomagamy w dostosowaniu procedur ochrony danych osobowych do nowych technologii, umożliwiających efektywne i bezpieczne przetwarzanie dokumentów online.
  4. Wersje dla Inspektora Ochrony Danych: Oferujemy dwa wzory dokumentów RODO do pobrania. Pierwsza wersja dotyczy podmiotu, w którym wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, zawierając odpowiednie klauzule i wymogi. Druga wersja jest dedykowana podmiotom, w których nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, zapewniając kompleksowe procedury i dokumenty bez uwzględniania tej roli.
  5. Formaty plików Word i PDF: Nasze dokumenty RODO są dostępne w formatach plików Word (.docx) i PDF (.pdf), umożliwiając łatwe pobranie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb biura rachunkowego. Możesz wybrać preferowany format do edycji lub bezpiecznego udostępniania klientom.

W naszej ocenie, nasz kompletny zestaw dokumentów RODO to idealne rozwiązanie dla biur rachunkowych działających w zespołach do 10 osób, pracujących zarówno w pracy zdalnej, jak i w jednej lokalizacji.

W przypadku innych specyficznych potrzeb, zawsze możesz skonsultować zakup z naszym ekspertem, który pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie. Dodatkowo, oferujemy szkolenia z zakresu RODO dla Twojego zespołu, aby zapewnić pełne zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Skorzystanie z naszego zestawu dokumentów RODO to gwarancja spokoju i pewności, że biuro rachunkowe działa zgodnie z obowiązującym prawem.

Ekspert: Witold Rygiel, witold.rygiel@framfinanse.pl, tel. +48 609 425 705

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OFEROWANYCH DOKUMENTÓW

(wersja dla podmiotu, w którym wyznaczono Inspektora Ochrony Danych).

Nazwa dokumentu Ilość kart
„Polityka ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych” (dokument zasadniczy) 39
ZAŁĄCZNIKI TEMATYCZNE DO „POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”
Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych i opis jego zadań. 4
Określenie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz opis środków zastosowanych w celu ochrony tego obszaru.  3
Opis systemu informatycznego ADO. 5
Zadania Administratora Systemu Informatycznego. 2
Wykaz i opis oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w systemach informatycznych. 2
Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz prawnych przesłanek legalizujących ich przetwarzanie.  2
Opis procedur i harmonogram sporządzania kopii zapasowych. 2
„Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz „Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu Administratora” prowadzony na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.  17
Szacowanie ryzyka (ogólna analiza i ocena ryzyka) naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych oraz określenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 8
Procedura nadawania / zmiany / wycofywania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 6
Wzór ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 2
Wzór ewidencji podmiotów (osób trzecich), którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotów (osób trzecich), które uzyskały uprawnienia dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 24
Wzory klauzul informacyjnych oraz deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych oraz zasady ich stosowania (pracownicy, zleceniobiorcy, klienci, kontrahenci). 20
Zasady przetwarzania danych osobowych (dokument instrukcyjny dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych). 15
Procedury dotyczące postępowań wewnętrznych Administratora Danych prowadzonych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym Instrukcja postępowania w razie zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych. 7
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych poza obszarem pomieszczeń biurowych ADO.  12
Procedury realizacji praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO. 10
Zasady retencji danych osobowych. 8
Materiały z okresowych audytów. 2

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OFEROWANYCH DOKUMENTÓW

(wersja dla podmiotu, w którym nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych).

Nazwa dokumentu Ilość kart
„Polityka ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych” (dokument zasadniczy) 38
ZAŁĄCZNIKI TEMATYCZNE DO „POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”
Określenie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz opis środków zastosowanych w celu ochrony tego obszaru.  3
Opis systemu informatycznego ADO. 5
Zadania Administratora Systemu Informatycznego. 2
Wykaz i opis oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w systemach informatycznych. 2
Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz prawnych przesłanek legalizujących ich przetwarzanie.  2
Opis procedur i harmonogram sporządzania kopii zapasowych. 2
„Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz „Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu Administratora” prowadzony na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.  17
Szacowanie ryzyka (ogólna analiza i ocena ryzyka) naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych oraz określenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 8
Procedura nadawania / zmiany / wycofywania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 6
Wzór ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 2
Wzór ewidencji podmiotów (osób trzecich), którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotów (osób trzecich), które uzyskały uprawnienia dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 24
Wzory klauzul informacyjnych oraz deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych oraz zasady ich stosowania (pracownicy, zleceniobiorcy, klienci, kontrahenci). 20
Zasady przetwarzania danych osobowych (dokument instrukcyjny dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych). 15
Procedury dotyczące postępowań wewnętrznych Administratora Danych prowadzonych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym Instrukcja postępowania w razie zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych. 7
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych poza obszarem pomieszczeń biurowych ADO.  12
Procedury realizacji praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO. 10
Zasady retencji danych osobowych. 8
Materiały z okresowych audytów. 2

 

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Pomożemy Ci w automatyzacji i cyfryzacji procesów księgowych.


Blog Post

kontakt@framfinanse.pl

ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Tu sprawdzisz naszą rzetelność

Formularz kontaktowy

Kontakt