Niedawno IFAC (Międzynarodowa Federacja Księgowych) wraz z ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych) opublikowały raport „Pokolenie Z oraz przyszłość rachunkowości”. Przebadano w nim poglądy młodego pokolenia (w wieku 18-25 lat) – związanego głównie z rachunkowością poprzez pracę czy studia – na tematy związane z szeroko pojętym biznesem, ale też konkretnie z zawodem księgowego. Brzmi interesująco, prawda? Zobaczmy zatem, co ów raport kryje w sobie.

Księgowy w nowej roli

Kluczowym wnioskiem z całego raportu jest stwierdzenie, że o ile jeszcze poprzednie pokolenia widziały zmianę zawodu księgowego, która postępuje stopniowo, to już księgowi z pokolenia Z widzą pełną transformację tej roli. A to oznacza, że w nadchodzących latach księgowi będą pełnić przede wszystkim role zaufanych doradców biznesowych, będą stać na straży zrównoważonego zarządzania i rozwoju firm, a także staną się ekspertami ds. danych i technologii.

Wykorzystanie potencjału pokolenia Z

Za chwilę wrócimy do nowej roli księgowego, ale najpierw przyjrzyjmy się bliżej pokoleniu Z – jak pracodawcy mogliby wykorzystać jego potencjał?

 1. Czerpanie z cyfrowego mistrzostwa – pokolenie Z, wychowane na mediach cyfrowych i społecznościowych, to ambasadorzy i wcześni użytkownicy, którzy mogą zachęcić resztę firmy do korzystania z cyfrowych technologii
 2. Korzystanie z kanałów społecznościowych – zapewni ono firmom nie tylko nowe sposoby na prezentowanie swojej marki, ale i pozyskiwanie zainteresowania pokolenia Z
 3. Zrozumienie nowego podejścia do uczenia się, które jest krótkie i wizualne – pokolenie Z wykorzystuje technologię, którą ma pod ręką, aby uzyskać szybki dostęp do informacji i wiedzy
 4. Pokolenie Z ma naturalny talent przedsiębiorczy – warto więc tworzyć kulturę, w której mogą realizować przedsiębiorcze myślenie i zdolności
 5. Wykorzystanie talentów do współpracy – pokolenie Z doceni możliwości współpracy przy projektach angażujących różne funkcje, dyscypliny i pokolenia
 6. Wynagradzanie za wyniki, a nie za godziny spędzone na realizacji zadania – pokolenie Z nie myśli w kategoriach „od 9-ej do 17-ej”
 7. Połączenie celu organizacji z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi – pokolenie Z chce rozumieć jaki może być ich wkład w wizję przedsiębiorstwa
 8. Pokolenie Z martwi się o przyszłość – wybiera zatem organizacje wspierające zdrowie psychiczne i oferujące równowagę między życiem zawodowym i prywatnym

Możliwości kariery pokolenia Z w księgowości

W jakich zatem obszarach pokolenie Z będzie szukało swojego miejsca w księgowości? Gdzie znajdą szanse na rozwój atrakcyjnych ścieżek kariery, gdy już technologia zatrze podział miedzy pracą ludzi i maszyn? Oto kilka z takich możliwości:

 1. Cyfrowi gracze – pojawia się coraz więcej stanowisk zorientowanych na technologię w księgowości, a członkowie pokolenia Z, chcący wykorzystać swoje „cyfrowe umiejętności” w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych, będą mieli wiele możliwości pracy w księgowości. Młodzi księgowi będą mogli rozwijać kompetencje w stosowaniu technologii w celu zwiększenia efektywności biznesowej, poprzez zwiększanie możliwości analizy oraz przeprojektowania procesów.
 2. Nawigatorzy danych – pozyskiwanie wartościowych informacji i mądre ich wykorzystywanie staje się kluczowym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej. Rozrastające się źródła danych stwarzają organizacjom wykładnicze możliwości uzyskiwania pogłębionych i szybszych analiz wspierających podejmowanie decyzji, formułowaniu konkurencyjnych strategii, zarządzania ryzykiem.
 3. Transformatorzy biznesu – dzięki rosnącym możliwościom wynikającym z narzędzi i technologii wspierających zmiany biznesowe pojawia się obszar rosnących możliwości dla pokolenia Z w całym zawodzie. Mogą oni pełnić role wewnątrz organizacji lub role zewnętrzne, świadcząc usługi konsultingowe i doradcze.
 4. Pionierzy zrównoważonego rozwoju – przed księgowymi stają coraz większe szanse na pracę w obszarze zarządzania wynikami w organizacji, służące tworzeniu długoterminowej wartości firmy. Pokolenie Z, jako pionierzy zrównoważonego rozwoju, będzie odpowiadać za rozliczanie firmy nie tylko przez sporządzanie bilansu, lecz także przez wsparcie w realizacji bardziej efektywnych procesów planowania biznesowego, którego zrównoważone firmy potrzebują w dłuższej perspektywie.

Game change

Pokolenie Z postrzega technologię jako prawdziwy game changer, zmieniający podstawowe role w zawodzie, ale zdaje sobie również sprawę, że umożliwi to księgowym tworzenie zupełnie nowej wartości. Wraz z ponownym podziałem obowiązków wywołanym przez technologię, procesy i czynności zostaną przeprojektowane, aby optymalnie zintegrować pracę ludzi z pojawiającymi się możliwościami cyfrowymi.

Podstawowe cechy rachunkowości przetrwają, ponieważ finanse są uniwersalnym językiem biznesu. Jednak firmy, które nie nadążą z wdrażaniem technologii będą pod presją, aby przyśpieszyć kroku na cyfrowej drodze. W przeciwnym razie będą unikane przez młode talenty wchodzące na rynek pracy.