Opublikowano Dodaj komentarz

SZTUCZNA INTELIGENCJA w świecie księgowości

AI pojęcia

Sztuczna inteligencja (AI) to technologiczny temat roku 2023. Wkroczyła także w świat księgowości. Poniżej słowniczek podstawowych pojęć związanych z AI 👇

🤖🧠 Artificial intelligence (AI)

Sztuczna inteligencja – zdolność oprogramowania do wykonywania zadań z zastosowaniem inteligencji. Temat nie jest nowy, istnieje już od kilku dekad. Zmienia się wraz z ulepszaniem technologii. Pewnie korzystasz już z AI w narzędziach, których używasz na co dzień.

🤖🧠 Machine learning (ML)

Uczenie maszynowe – technika, która wykorzystuje dane do „uczenia” komputera, jak ma wykonywać zadania. Modele przetwarzają wiele przykładów zadań do wykonania, aby wyodrębnić związek między danymi wejściowymi zadania, a oczekiwanym wynikiem.

🤖🧠 Generative AI

Generatywna sztuczna inteligencja – rodzaj AI, który skupia się na tworzeniu treści (np. tekst, obraz, dźwięk) na podstawie istniejącego zestawu treści. Uczy się złożonych relacji zawartych w treści (np. słowo po słowie, kolor po kolorze) i wykorzystuje te informacje do generowania nowej treści.

🤖🧠 Predictive AI

Predykcyjna sztuczna inteligencja – rodzaj AI, który uczy się wzorców między dwoma zestawami powiązanych danych (np. przeszłe i obecne transakcje). Wykonuje zadania, w których dostępny jest tylko jeden z tych zestawów (np. obecne transakcje), a trzeba przewidzieć drugi (np. przyszłe transakcje).

🤖🧠 Large language model (LLM)

Duży model językowy – rodzaj generatywnego modelu AI. Został nauczony generować treści pisane, które trudno odróżnić od treści pisanych przez człowieka. Modele językowe nie są nowe, ale ostatnio bardzo się rozrosły (stąd large) np. ChatGPT, Bard.

link do artykuły na platformie LinkedIn